วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ใบงานคณิตศาตร์ รวมไว้สำหรับครูประถมศึกษา เตรียมตัวให้กับนักเรียนของท่านได้แล้วโหลดได้ที่นี้

ชุดที่ ๑
ชุดที่ ๒

สื่อ ประถม สุขศึกษา โหลด free

สื่อ ประถม สุขศึกษา โหลด freeโหลดฟรีที่นี้

ใบงาน ระบายสี รวม ใหม่ ห้าร้อยรูป

ใบงาน ระบายสี รวม ใหม่ ห้าร้อยรูป
วันนี้จะมาแนะนำไปงานสำหรับจัดกิจกรรมภาพระบายสีมากกว่า 500 รูปได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านสามารถ Download ได้ที่นี่และสามารถขอไฟล์ รวมได้ที่ช่องทางติดต่อได้เลย

หน่วย ต้นไม้ที่รัก ใบงานที่3*

หน่วย ต้นไม้ที่รัก ใบงานที่3 เด็กจะได้ฝึกเขียนประเภทของต้นไม้ เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาและกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง

แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ล่าสุด ป๑ ป๖

แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ ล่าสุด ป๑ ป๖ โหลดได้ที่นี่